زمین جنگلی آمل

نوع ملک :    زمین

موقیت ملک : جنگلی

شهر ملک : آمل

قیمت : ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون

کد ملک  : ۴۵

اطلاعت تماس : ۰۹۲۱۵۲۸۷۵۱۶

دانیال یوسفی

تعداد اتاق : ندارد

متراژ زمین : ۱۰۰۰

متراژ بنا : ندارد

تصاویر ملک