زمین شهرکی جنگلی آمل

نوع ملک :    زمین

موقیت ملک : شهرکی

شهر ملک : آمل

قیمت : ۱۷۵ میلیون

کد ملک  : ۴۷

اطلاعت تماس : ۰۹۲۱۵۲۸۷۵۱۶

دانیال یوسفی

تعداد اتاق : ندارد

متراژ زمین : ۲۲۵

متراژ زمین دوم : ۲۷۵

سند : دارد

تصاویر ملک